Privacy Verklaring

Gelukstekenen
Kerkhofweg 45
7586 AA  Overdinkel

www.gelukstekenen.nl

Gelukstekenen neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een activiteit bij Gelukstekenen of een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet zal Gelukstekenen vragen om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Bedrijfsnaam, website

Indien je in de toekomst geen email meer wilt ontvangen van Gelukstekenen kun je je te allen tijde weer uitschrijven door een mail te sturen naar Gelukstekenen of contact op te nemen. Je emailadres wordt dan uit ons bestand verwijderd.

Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. Op de website van Gelukstekenen worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen.

Gelukstekenen gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers op deze website binnenkomen en hoe zij deze websites gebruiken. De gegevens worden niet gebruikt voor gerichte advertenties. De IP-adressen worden geanonimiseerd. Gelukstekenen heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie te verstrekken aan derden of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Gelukstekenen heeft hier geen invloed op.

Namen van deze cookies: _ga, _gid, _gat
Bewaartermijn: _ga: 2 jaar, _gid: 24 uur, _gat: 10 minuten

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

Voor een goed coachingstraject is het noodzakelijk dat ik, als Coach Beeldend/ Kindercoach Beeldend, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw doel en gegevens over het coachingstraject.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor het coachingstraject noodzakelijk zijn. Gelukstekenen legt de volgende persoonsgegevens vast in de cliënten dossiers:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
 • Geboortedatum van de cliënt(en)
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de cliënt(en)
 • Foto’s tekeningen
 • Verslagen
 • Eventueel andere gegevens benodigd voor de coaching

Bij minderjarige cliënt(en)

 • naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
 • telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Gelukstekenen:

 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens
 • Er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw Coach Beeldend/Kindercoach Beeldend heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Behalve de AVG is ook het beroepsprofiel van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Alle digitale bestanden worden versleuteld bewaard. Software en virusscanners zijn up-to-date.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief, je te kunnen bellen of een mail te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, je betaling te verwerken

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het coachingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens een intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, door mij of mijn administrateur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens voor de boekhouding bewaren wij tenminste 7 jaar, o.a. om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Dit bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De betrokkene heeft recht op inzage van de (persoonsgebonden) gegevens. Ook heeft de betrokkene recht om vergeten te worden (uitgeschreven te worden), tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van Gelukstekenen.

Gelukstekenen heeft daar waar mogelijk maatregelen getroffen tegen het oneigenlijk gebruik van (persoons)gegevens. Datalekken zullen altijd gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gelukstekenen

Datum: 17 mei  2018